ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

(12) 422-88-77 biblioteka@misjonarze.pl

O bibliotece

Zbiory biblioteczne zaczęto gromadzić wraz z przybyciem misjonarzy do Krakowa w roku 1686. Biblioteka ostatecznie ukształtowała się wraz erygowaniem w roku 1732 przez bpa Konstantego Szaniewskiego seminarium diecezjalnego, powierzonego misjonarzom. Z czasem biblioteka wzbogaciła się o nowe zbiory po scaleniu księgozbiorów domów Zgromadzenia: z Krakowa (po likwidacji seminarium zamkowego w roku 1800), z Warszawy przy kościele św. Krzyża (po kasacie w 1864 r.) oraz domów lwowskich (po II wojnie światowej). Osobny księgozbiór stanowią woluminy z biblioteki kleparskiej z Krakowa.

Biblioteka aktualnie dysponuje kilkoma magazynami na trzech poziomach oraz czytelnią dla czytelników. W marcu 1996 roku rozpoczęto prace nad katalogiem komputerowym. W 2001 udostępniono bazy komputerowe w internecie. W 2014 bazę książek włączono do Katalogu wspólnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Aktualnie baza książek liczy ponad 60 tysięcy skatalogowanych tomów. W bazie prac naukowych jest ponad 1400 pozycji.