Zbiory biblioteczne zaczęto gromadzić wraz z przybyciem misjonarzy do Krakowa w roku 1686. Biblioteka ostatecznie ukształtowała się wraz erygowaniem w roku 1732 przez bpa Konstantego Szaniewskiego seminarium diecezjalnego, powierzonego misjonarzom. Z czasem biblioteka wzbogaciła się o nowe zbiory po scaleniu księgozbiorów domów Zgromadzenia: z Krakowa (po likwidacji seminarium zamkowego w roku 1800), z Warszawy przy kościele św. Krzyża (po kasacie w 1864 r.) oraz domów lwowskich (po II wojnie światowej). Osobny księgozbiór stanowią woluminy z biblioteki kleparskiej z Krakowa.

Biblioteka aktualnie dysponuje kilkoma magazynami na trzech poziomach oraz czytelnią dla czytelników.  W marcu 1996 roku rozpoczęto prace nad katalogiem komputerowym. W 2001 udostępniono bazy komputerowe w internecie. W 2014 bazę książek włączono do Katalogu wspólnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Aktualnie baza książek liczy ponad 60 tysięcy skatalogowanych tomów. W bazie prac naukowych jest ponad 1400 pozycji.

 

Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO)” pobiera i przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu działania systemu bibliotecznego i wypożyczania książek. Podanie danych jest dobrowolne, lecz absolutnie niezbędne do przetworzenia przez system biblioteczny. Osobom korzystającym z zasobu Biblioteki przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania czy żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.