Druki ulotne

Druki ulotne to według definicji materiały o objętości do 4 stron (choć często do tej grupy włącza się także i obszerniejsze pozycje). Są to przede wszystkim dokumenty o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej. W większości przypadków są one bardzo cennym świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa. 

Druki ulotne zgromadzone w bibliotece misjonarskiej (ok. 1000 jednostek) odnoszą się do najróżniejszych dziedzin życia społeczno – politycznego 2 poł. XVIII w. i 1 poł. XIX w. Zawierają m.in. listy pasterskie, kazania, sumariusze, mowy pogrzebowe, panegiryki, mowy sejmowe z lat 1766-1794, materiały Komisji Edukacji Narodowej. Część druków pochodzi z księgozbioru Prymasa Michała Poniatowskiego.

  1. Głos Jaśnie Wielmożnego Szymona Grzybińskiego Pisarza Ziemskiego Owruckiego (1792)
  2. Stanislaus Augustus Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae […] 1773
  3. Tabella Długow Jaśnie Oświeconego Xięcia Jmci Jerzego Marcina Lubomirskiego (1781)
  4. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał względem Czopowego od Trunkow z Zagranicy przychodzących, i expedycyi Kupcow (1768)
  5. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał zakazuiący nawozu i kursu Monety srebrney Pruskiey, oraz wywozu Kraiowey (1782)
  6. Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Żytomirskiego, Roku Tysiąc, Siedemset, Pięćdziesiątego, Czwartego, Miesiąca Maja Szesnastego Dnia (1754)
  7. Moneta Pruska. Moneta Pruska Drobna. Działo się na Sessyi Ekonomiczney w Warszawie Dnia 4. Miesiąca Stycznia Roku Pańskiego 1782
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
Translate »