Rękopisy

Rękopis (inaczej manuskrypt) to tekst zapisany odręcznie w odróżnieniu od powielanego mechanicznie. Określenie to stosujemy przede wszystkim w odniesieniu do dokumentów lub książek pochodzących z I połowy XV wieku, a więc przed wynalezieniem druku. W szerszym znaczeniu możemy odnieść to pojęcie do każdego tekstu zapisanego ręcznie za pomocą różnych technik pisarskich.

Wśród najwartościowszych można wyróżnić następujące: Biblia latina, Francja północna, 2 poł. XIII, na pergaminie, ok. 590 kart nlb, o wym. 14 x 10 cm. Zawiera inicjały malarskie, w tym trzy figuralne, pozostałe roślinno-ornamentalne, z fantastycznymi zwierzętami lub protomami zwierzęcymi oraz winietami często na wysokość karty; Graduale pro Festis Sollemnioribus ad Usum Ecclesiae Stradomiensis Congregationis Missionis ad Cracoviam … 1768-1769, na papierze.

Większość zbiorów rękopiśmiennych jest częścią Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy przechowywanych w magazynie zbiorów specjalnych. 

Biblia Latina

Biblia zawiera sto czterdzieści inicjałów malarskich, w tym trzy figuralne, a pozostałe roślinno-ornamentalne, z fantastycznymi wyobrażeniami zwierząt oraz winietami, często na wysokość karty.

Ordinacya

Ordinacya dla wszystkich Ktorzy z Kancelaryi Koron[ne]j Lub W.K. Litew[skiego] na jakiekolwiek y pod jakimkolwiek imieniem Łask Krolewskich expedycye Pieczęci potrzebować będą poczemu od czego Jura Cancellaria płacić mają przez J.W.J.O. Kanclerzow y JWW Podkanclerzych Oboiga Narodow ułożona y podpisana w tychże Kancelaryach a die 1. Jan. 1765. publikowana y do zachowania zalecona. Rps. oprawiony w klocku o sygn. 20-III-B pomiędzy drukami ulotnymi z XVIII w., k. 316-318

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
Translate »