Zbiory cyfrowe

W celu udostępnienia najcenniejszych zbiorów Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy postanowiła przystąpić do wieloletniego projektu digitalizacji. Większość cyfrowych publikacji to dzieła poddane wcześniej konserwacji pełnej.

W 2008 r. do Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides” włączono książki z dwóch klocków introligatorskich. Na pierwszy, o sygnaturze 87-III-B, składa się 8 dzieł, m.in.: Ars moriendi ex variis scripturarum sententiis collecta cum figuris ad resistendum in mortis agone diabolicae sugestioni (Landshut, Johann Weissenburger 1514). Dzieło to zawiera 11 całostronicowych drzeworytów z przedstawieniami pokus diabelskich i pocieszeń anielskich (Ars moriendi, 1514). Drugi klocek, o sygnaturze 89-III-B, zawiera 6 publikacji, m.in.: Guillermusa Parisiensisa Postilla super Epistolas et Evangelia per totius anni circulum currentia (Augsburg 1499). Są to krótkie rozważania do Listów i Ewangelii całego roku (Postilla, 1499).

W kolejnym roku przeprowadzono digitalizację trzech inkunabułów i jednego postinkunabułu. Były to: Pseudo-Petrusa de Palude Sermones Thesauri novi de sanctis (Strasbourg 1466) (Sermones, 1466); Guillermusa Parisiensisa Postilla super epistolas et evangelia (Strasbourg 1488) (Postilla, 1488) wchodzace w skład klocka introligatorskiego o sygnaturze 66-III-B; Sententiarum libri IV, cum commento Bonaventurae. P. I. (Nürnberg 1491) (Sententiarum, 1491); Quarta pars huius operis sc[ilicet] quarti Sententiarum cum disputatis sancti Bonauenture sygnatura 38-III-B (Lyon, Nürnberg 1510) (Sententiarum, 1510).

Bogate zbiory naszej biblioteki udostępniamy w wersji cyfrowej na portalu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Szczególnie zapraszamy do oglądania rękopiśmiennej biblii z XIII wieku Biblia latina, zbioru ilustracji pustelników i pustelniczek Trophaevm Vitae Solitariae, dzieła z anatomii Somatotomia Anthropologica czy książki o sztuce ogrodowej Neue Garten-Lust oder Völliges

Rękopisy

Rękopis (inaczej manuskrypt) to tekst zapisany odręcznie w odróżnieniu od powielanego mechanicznie.

Inkunabuły

Tego określenia używamy w odniesieniu do pierwszych druków wykonanych do roku 1500 włącznie.

Starodruki

Starodruki to publikacje wydrukowane w okresie od II połowy XV wieku aż do końca XVIII wieku.

Druki ulotne

Druki ulotne to według definicji materiały o objętości do 4 stron (choć często do tej grupy włącza się także i obszerniejsze pozycje).

Czasopisma

To wydawnictwo o charakterze ciągłym, periodyczne, które jest publikowane pod niezmienionym tytułem.

Charakterystyka zbiorów

Biblioteka Stradomska obecnie gromadzi około 200 tysięcy woluminów książek i czasopism oraz dubletów.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
Translate »