Biblioteka

Zbiory biblioteczne zaczęto gromadzić wraz z przybyciem misjonarzy do Krakowa w roku 1686. Biblioteka ostatecznie ukształtowała się wraz erygowaniem w roku 1732 przez bpa Konstantego Szaniewskiego seminarium diecezjalnego, powierzonego misjonarzom.

biblia-sacra3

O Bibliotece

Biblioteka aktualnie dysponuje kilkoma magazynami na trzech poziomach oraz czytelnią dla czytelników. Aktualnie baza książek liczy ponad 60 tysięcy skatalogowanych tomów.

Katalog

Katalog w systemie Koha, w Centralnym Katalogu Bibliotek FIDES dostępne są w nim książki jak i czasopisma oraz sukcesywnie dodawane są prace naukowe oraz zbiory specjalne.

Regulamin

Biblioteka służy głównie profesorom i studentom Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy oraz Rodzinie Wincentyńskiej, ale jest dostępna również dla innych czytelników.

Zbiory

Na szczególną uwagę zasługuję zbiór ponad 18 tysięcy starodruków. Zawiera on głównie dzieła o charakterze religijnym, w tym szereg unikatowych wydań biblii, ksiąg liturgicznych.

BIBLIOTEKA KSIĘŻY MISJONARZY

Informacje

Znajdziemy tam również dzieła z dziedziny medycyny, geografii, botaniki, sztuki, literatury, historii, filozofii.

Katalog – w systemie Koha

W Centralnym Katalogu Bibliotek FIDES. Dostępne są w nim książki jak i czasopisma oraz sukcesywnie dodawane są prace naukowe oraz zbiory specjalne.

Zbiory cyfrowe

Bogate zbiory naszej biblioteki udostępniamy również w wersji cyfrowej na portalu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

  • Inkunabuły
  • Druki ulotne
  • Rękopisy
  • Starodruki
  • Czasopisma

Inkunabuły

Klocek introligatorski, inaczej druki współoprawne, to dwa lub więcej dzieł, których każdy stanowi jednostkę katalogową, połączonych mechanicznie wspólną oprawą. Drugie i następne dzieła klocka noszą nazwę adligatów. Połączenie wspólną oprawą wynikało z oszczędności materiałów – dawna książka była dobrem luksusowym. Części klocka dobierano bardziej pod względem formatu, stąd bardzo różne dzieła zawarte w jednym woluminie. Współoprawne pozycje przycinano do jednej wielkości, często kosztem druku. W tradycji misjonarskiej klocki introligatorskie zwano zwykle konwolutami.

Więcej
Inkunabuły01

Druki ulotne

Niezwykle cenny i obszerny, dział w Bibliotece misjonarskiej stanowi zbiór druków ulotnych. Są one kapitalnym odzwierciedleniem ducha epoki i odnoszą się do najróżniejszych dziedzin życia społeczno-politycznego 2 poł. XVIII w. i I poł. XIX w. Zawierają m.in. listy pasterskie, kazania, sumariusze, mowy pogrzebowe, panegiryki, mowy sejmowe z lat 1766-1794, materiały Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej
Druki01

Rękopisy

Rękopis, in. manuskrypt (z łac. manuscriptum 'rękopis' od manus 'ręka' i scriptum 'rzecz napisana' od scribere 'rysować, pisać') – zapisany odręcznie tekst, w odróżnieniu od powielanego mechanicznie. Termin stosowany zwykle w odniesieniu do zabytkowych książek lub dokumentów pochodzących z okresu przed upowszechnieniem się druku. W takim rozumieniu każdy rękopis jest dziełem niepowtarzalnym o indywidualnych cechach. W szerszym znaczeniu, rękopis to każdy tekst zapisywany ręcznie za pomocą np. ołówka, atramentu, tuszu.

Więcej
Rękopis01

Starodruki

Starodruk (stary druk) – publikacje drukowane z okresu od wynalezienia druku do końca XVIII w. Do starodruków zaliczają się również inkunabuły. W różnych czasach i różnych krajach przyjmowano końcowa datę w zależności od przełomowych dat w historii lub w dziejach literatury danego kraju. Współcześnie zazwyczaj za datę końcową przyjmuje się rok 1800, wyjątkiem jest m.in. Anglia, gdzie granicą jest rok 1640. Starodruki cechuje ręczne wytwarzanie wszystkich ich składników: papieru, typografii, ewentualnych ilustracji lub oprawy.

Więcej
Druki01

Czasopisma

Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych.

Więcej
Czasopisma
Pieniądze na wsparcie konserwacji woluminów

Wspomóż nas

Zwracamy się jednocześnie z gorącym apelem do wszystkich, którzy mogą nam pomóc w działaniach prowadzonych w bibliotece. Pieniądze na wsparcie konserwacji woluminów można przesyłać na konto:

Bank BGZ BNP PARIBAS nr 44 1600 1013 1816 0238 4000 0001

Nazwiska wszystkich darczyńców jak także firmy i instytucje, które zechcą wesprzeć nasze działania zostaną umieszczone na stronie.

Biblioteka Księży Misjonarzy

Godziny otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek Zamknięte
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek Zamknięte
Piątek 09:00 - 17:00
Liczby z historii

Biblioteki Księży Misjonarzy

289

Lat funkcjonowania

18000

starodruków

1400

Prac naukowych

60000

skatalogowanych tomów

INTERNET

Polecane strony

Kontakt

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Księży Misjonarzy będzie zamknięta dla Czytelników do odwołania! Pytania dotyczące wypożyczonych książek proszę kierować na adres:

Biblioteka

ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków,

Email

biblioteka@misjonarze.pl

Telefon

+48 12 4228877 wew. 239

Powyższe informacje mają charakter poufny, zbierane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie i nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)
Przewiń do góry
Czasowe zamknięcie Biblioteki
Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Księży Misjonarzy będzie zamknięta dla Czytelników do odwołania! Pytania dotyczące wypożyczonych książek proszę kierować na adres emailu:
Biblioteka
UWAGA!
biblioteka@misjonarze.pl
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
Translate »