Biblioteka

Czasopisma

Czasopismo to wydawnictwo o charakterze ciągłym, periodyczne, które jest publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną. W czasie wydawania czasopismo może zmieniać format i objętość. Zawiera materiały od wielu autorów, charakteryzuje się określoną tematyką. W zbiorach biblioteki stradomskiej spotkamy czasopisma od II poł. XVIII wieku do współczesności.

Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo (ROZ)

 1. ROZ R. 1, nr 1-4 (1895)
 2. ROZ R. 2, nr 1-4 (1896)
 3. ROZ R. 3, nr 1-4 (1897)
 4. ROZ R. 4, nr 1-4 (1898)
 5. ROZ R. 5, nr 1-4 (1899)
 6. ROZ R. 6, nr 1-4 (1900)
 7. ROZ R. 7, nr 1-4 (1901)
 8. ROZ R. 8 – nr 1 (1902)nr 2 (1902)nr 3 (1902)nr 4 (1902)
 9. ROZ R. 9 (1903) – nr 1 (1903)nr 2 (1903)nr 3 (1903)nr 4 (1903)
 10. ROZ R. 10 (1904) – nr 1(1904)nr 2 (1904)nr 3 (1904)nr 4 (1904)
 11. ROZ R. 11 (1905) – ROZ R. 11, nr 1 (1905)ROZ R. 11, nr 2 (1905)ROZ R. 11, nr 3 (1905)ROZ R. 11, nr 4 (1905)
 12. ROZ R. 12 (1906) – ROZ R. 12, nr 1 (1906)ROZ R. 12, nr 2 (1906)ROZ R. 12, nr 3 (1906)ROZ R. 12, nr 4 (1906)
 13. ROZ R. 13 (1907) – ROZ R. 13, nr 1 (1907)ROZ R. 13, nr 2 (1907)ROZ R. 13, nr 3 (1907)ROZ R. 13, nr 4 (1907)
 14. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 14 (1908)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 14, nr 1 (1908)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 14, nr 2 (1908)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 14, nr 3 (1908)
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 14, nr 4 (1908)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 15 (1909)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 15, nr 1 (1909)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 15, nr 2 (1909)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 15, nr 3 (1909)
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 15, nr 4 (1909)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 16 (1910)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 16, nr 1 (1910)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 16, nr 2 (1910)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 16, nr 3 (1910)
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 16, nr 4 (1910)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 17, (1911)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 17, nr 1 (1911)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 17, nr 2 (1911)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 17, nr 3 (1911)
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 17, nr 4 (1911)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 18, (1912)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 18, nr 1 (1912)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 18, nr 2 (1912)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 18, nr 3 (1912)
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 18, nr 4 (1912)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 19 (1913)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 19, nr 1 (1913)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 19, nr 2 (1913)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 19, nr 3 (1913)
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 19, nr 4 (1913)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 20 (1914)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 20, nr 1 (1914)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 20, nr 2 (1914)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 20, nr 3 (1914)
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 20, nr 4 (1914)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 21 (1915)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 21, nr 1-2 (1915)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 21, nr 3-4 (1915)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 22 (1920)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 22 (1920), nr 1-2
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 22 (1920), nr 3-4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 23 (1921)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 23 (1921), nr 1-2
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 23 (1921), nr 3
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 23 (1921), nr 4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 24 (1922)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 24 (1922), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 24 (1922), nr 2
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 25 (1923), nr 1
 2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 26 (1924), nr 1
 3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 27 (1925)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 27 (1925), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 27 (1925), nr 2
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 28 (1926)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 28 (1926)
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 28 (1926)
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 28 (1926)
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 29 (1927)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 29 (1927), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 29 (1927), nr 2-3
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 29 (1927), nr 4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 30 (1928)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 30 (1928), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 30 (1928), nr 2
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 31 (1928)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 31 (1928), nr 3-4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 32 (1929), nr 1-4
 2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 33 (1930), nr 1-4
 3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 34 (1931)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 34 (1931), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 34 (1931), nr 2
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 34 (1931), nr 3-4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 35 (1932)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 35 (1932), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 35 (1932), nr 2-4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 36 (1933)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 36 (1933), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 36 (1933), nr 2
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 36 (1933), nr 3
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 36 (1933), nr 4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 37 (1934)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 37 (1934), nr 1
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 37 (1934), nr 2
  3. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 37 (1934), nr 3
  4. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 37 (1934), nr 4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 38 (1935)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 38 (1935), nr 1-3
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 38 (1935), nr 4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 39 (1936)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 39 (1936), nr 1-2
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 39 (1936), nr 3-4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 40 (1937)
  1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 40 (1937), nr 1-2
  2. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 40 (1937), nr 3-4
 1. Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 41 (1938), nr 1-4

Charakterystyka zbiorów Misjonarskich