Biblioteka

Druki ulotne

Druki ulotne

Druki ulotne to według definicji materiały o objętości do 4 stron (choć często do tej grupy włącza się także i obszerniejsze pozycje). Są to przede wszystkim dokumenty o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej. W większości przypadków są one bardzo cennym świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa.

Zbiory

W zbiorach biblioteki Stradomskiej

Druki ulotne zgromadzone w bibliotece misjonarskiej (ok. 1000 jednostek) odnoszą się do najróżniejszych dziedzin życia społeczno – politycznego 2 poł. XVIII w. i 1 poł. XIX w. Zawierają m.in. listy pasterskie, kazania, sumariusze, mowy pogrzebowe, panegiryki, mowy sejmowe z lat 1766-1794, materiały Komisji Edukacji Narodowej. Część druków pochodzi z księgozbioru Prymasa Michała Poniatowskiego.

Głos Jaśnie Wielmożnego Szymona Grzybińskiego Pisarza Ziemskiego Owruckiego (1792)

Stanislaus Augustus Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae […] 1773

Tabella Długow Jaśnie Oświeconego Xięcia Jmci Jerzego Marcina Lubomirskiego (1781)

Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał względem Czopowego… (1768)

Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał (1782)

Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Żytomirskiego (1754)

Moneta Pruska Drobna. Działo się na Sessyi Ekonomiczney w Warszawie (1782)

Charakterystyka zbiorów Misjonarskich