Biblioteka

Zbiory cyfrowe

W celu udostępnienia najcenniejszych zbiorów Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy postanowiła przystąpić do wieloletniego projektu digitalizacji. Większość cyfrowych publikacji to dzieła poddane wcześniej konserwacji pełnej.

W 2008 r. do Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides” włączono książki z dwóch klocków introligatorskich. Na pierwszy, o sygnaturze 87-III-B, składa się 8 dzieł, m.in.: Ars moriendi ex variis scripturarum sententiis collecta cum figuris ad resistendum in mortis agone diabolicae sugestioni (Landshut, Johann Weissenburger 1514). Dzieło to zawiera 11 całostronicowych drzeworytów z przedstawieniami pokus diabelskich i pocieszeń anielskich (Ars moriendi, 1514). Drugi klocek, o sygnaturze 89-III-B, zawiera 6 publikacji, m.in.: Guillermusa Parisiensisa Postilla super Epistolas et Evangelia per totius anni circulum currentia (Augsburg 1499). Są to krótkie rozważania do Listów i Ewangelii całego roku (Postilla, 1499).

W kolejnym roku przeprowadzono digitalizację trzech inkunabułów i jednego postinkunabułu. Były to: Pseudo-Petrusa de Palude Sermones Thesauri novi de sanctis (Strasbourg 1466) (Sermones, 1466); Guillermusa Parisiensisa Postilla super epistolas et evangelia (Strasbourg 1488) (Postilla, 1488) wchodzące w skład klocka introligatorskiego o sygnaturze 66-III-B; Sententiarum libri IV, cum commento Bonaventurae. P. I. (Nurnberg 1491) (Sententiarum, 1491); Quarta pars huius operis sc[ilicet] quarti Sententiarum cum disputatis sancti Bonauenture sygnatura 38-III-B (Lyon, Nurnberg 1510) (Sententiarum, 1510).

Charakterystyka Zbiorów

cyfrowe-rekopisy

Katalog

Bibliotek Kościelnych FIDES

Bogate zbiory naszej biblioteki udostępniamy w wersji cyfrowej na portalu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Szczególnie zapraszamy do oglądania rękopiśmiennej biblii z XIII wieku Biblia latina, zbioru ilustracji pustelników i pustelniczek Trophaevm Vitae Solitariae, dzieła z anatomii Somatotomia Anthropologica czy książki o sztuce ogrodowej Neue Garten-Lust oder Völliges.

Zbiory

Biblia latina z XIII wieku

Biblia zawiera sto czterdzieści inicjałów malarskich, w tym trzy figuralne, a pozostałe roślinno-ornamentalne

Zbiory1

Trophaevm Vitae Solitariae

Składa się z czterech serii numerowanych miedziorytów z własnymi kartami tytułowymi

Zbiory2

Somatotomia Anthropologica

Zawiera dzieła z anatomii metodycznie podzielone i zilustrowane dyskusjami kontrowersyjnych pytań

Zbiory3

Neue Garten-Lust oder Völliges

Książki o sztuce ogrodowej która składa się z wszelkiego rodzaju Parter jako Mozaiki wyglądająco groteskowo