Stradom

O bibliotece

Biblioteka

Co Wiemy O Biblotece

Zgromadzenie Księży Misjonarzy założone przez św. Wincentego a Paulo w 1625 roku w Paryżu do Polski przybyło w 1651 roku.

Pierwszą placówką obok Sokółki koło Białegostoku stał się kościół św. Krzyża w Warszawie. W 1682 roku na zaproszenie biskupa Jana Małachowskiego ordynariusza diecezji krakowskiej misjonarze przybywają do Krakowa, obejmując zarząd tzw. seminarium zamkowego na Wawelu. Cztery lata później w 1686 roku osiedlają się na ówczesnym przedmieściu Stradom, niedaleko zamku królewskiego. Z tego domu wyjeżdżają na rekolekcje i misje ludowe. Od samego początku starają się gromadzić książki potrzebne do pracy misyjnej, umieszczając je prawdopodobnie w kaplicy domowej. Stanowiły one zalążek przyszłej biblioteki. 

newswpis002
Ustawy Zgromadzenia bardzo jasno określały, że w każdym domu powinno być pomieszczenie przeznaczone na archiwum i bibliotekę, podporządkowaną przełożonemu, czyli superiorowi.
Św. Wincenty a Paulo
założyciel

Biblioteka

Księgozbiór

W latach 80-tych XX w. wybudowano odrębny budynek. Do użytku oddano go w roku 1986 roku. Na bibliotekę przeznaczano 3 poziomy: na parterze znajduje się magazyn główny zawierający zbiory współczesne, czytelnia, wypożyczalnia i dział opracowania zbiorów. W przyziemiu umieszczono zbiory specjalne i czasopisma. Na poziomie najniższym są przechowywane dublety.

Katalog

W systemie Koha, w Centralnym Katalogu dostępne są książki i czasopisma.

Zbiory

Znajduje sie ponad 18 tys. starodruków o charakterze religijnym.

Regulamin

Biblioteka służy głównie profesorom i studentom ITKM

Baza Danych

baza książek liczy ponad 60 tysięcy tomów.

Biblioteka

Zbiory Cyfrowe

W celu udostępnienia najcenniejszych zbiorów Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy postanowiła przystąpić do wieloletniego projektu digitalizacji. Większość cyfrowych publikacji to dzieła poddane wcześniej konserwacji pełnej.

W 2008 r. do Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides” włączono książki z dwóch klocków introligatorskich. Na pierwszy, o sygnaturze 87-III-B, składa się 8 dzieł.

W kolejnym roku przeprowadzono digitalizację trzech inkunabułów i jednego postinkunabułu.

Bogate zbiory naszej biblioteki udostępniamy w wersji cyfrowej na portalu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Szczególnie zapraszamy do oglądania rękopiśmiennej biblii z XIII wieku Biblia latina, zbioru ilustracji pustelników i pustelniczek Trophaevm Vitae Solitariae, dzieła z anatomii Somatotomia Anthropologica czy książki o sztuce ogrodowej Neue Garten-Lust oder Völliges

Headnew02

Starodruki

W zbiorze stradomskim znajduje się ponadto kilkanaście tysięcy tomów starodruków, w tym kilkaset druków rzadkich

Biblia Latina

Na szczególną uwagę zasługuje iluminowana, pochodząca z Francji, datowana na rok 1260 rękopiśmienna Biblia Latina

inkunabuły

Warto odnotować dwie Biblie, wykonane w XV wieku. Jedna z nich to Biblia cum additione Menardi Monachi

Biblioteka

Katalogu wspólnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Aktualnie baza książek liczy ponad 60 tysięcy skatalogowanych tomów. W bazie prac naukowych jest ponad 1400 pozycji.

+ 0
Pozycji
0 tys.
Tomów