Biblioteka

Rękopisy

Biblioteka

Rękopis (inaczej manuskrypt)

To tekst zapisany odręcznie w odróżnieniu od powielanego mechanicznie. Określenie to stosujemy przede wszystkim w odniesieniu do dokumentów lub książek pochodzących z I połowy XV wieku, a więc przed wynalezieniem druku. W szerszym znaczeniu możemy odnieść to pojęcie do każdego tekstu zapisanego ręcznie za pomocą różnych technik pisarskich.

Wśród najwartościowszych można wyróżnić: Biblia latina,

Francja północna, 2 poł. XIII, na pergaminie, ok. 590 kart nlb, o wym. 14 x 10 cm. Zawiera inicjały malarskie, w tym trzy figuralne, pozostałe roślinno-ornamentalne, z fantastycznymi zwierzętami lub protomami zwierzęcymi oraz winietami często na wysokość karty.

Księgozbiór Biblioteki Stradomskiej obejmuje m.in.: kilkadziesiąt rękopisów, w tym co najmniej cztery średniowieczne oraz około czterdziestu inkunabułów, w tym kilka w częściowo zachowanych XVI i XVII-wiecznych oprawach wykonanych z tłoczonej skóry.

Większość zbiorów rękopiśmiennych jest częścią Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy przechowywanych w magazynie zbiorów specjalnych.

Group-73.png
IMG_8898

Wśród najwartościowszych można wyróżnić:

cyfrowe

Biblia Latina

Biblia latina, Francja północna, 2 poł. XIII, na pergaminie, ok. 590 kart nlb, o wym. 14 x 10 cm. Zawiera inicjały malarskie, w tym trzy figuralne, pozostałe roślinno-ornamentalne, z fantastycznymi zwierzętami lub protomami zwierzęcymi oraz winietami często na wysokość karty; Graduale pro Festis Sollemnioribus ad Usum Ecclesiae Stradomiensis Congregationis Missionis ad Cracoviam … 1768-1769, na papierze.

Ordinacya dla wszystkich Ktorzy z Kancelaryi Koron[ne]j Lub W.K. Litew[skiego] na jakiekolwiek y pod jakimkolwiek imieniem Łask Krolewskich expedycye Pieczęci potrzebować będą poczemu od czego Jura Cancellaria płacić mają przez J.W.J.O. Kanclerzow y JWW Podkanclerzych Oboiga Narodow ułożona y podpisana w tychże Kancelaryach a die 1. Jan. 1765. publikowana y do zachowania zalecona. Rps. oprawiony w klocku o sygn. 20-III-B pomiędzy drukami ulotnymi z XVIII w., k. 316-318

Ordinacya

Oridnacya

Charakterystyka zbiorów Misjonarskich